El dimarts 3 d’octubre a les 18 hores, tindrà lloc la conferència “Economia en temps real”, a càrrec d’Oriol Aspach, director d’Economia Espanyola a CaixaBank Research, i Judit Montoriol, economista leas a CaixaBank Research. La conferència es realitzarà a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, al C/ del Carme, 47, Barcelona.

Més informació:

Som davant d’una veritable revolució en el camp de la investigació econòmica: la revolució de les dades en temps real. Gràcies a la propagació de tecnologies com els pagaments digitals o les tècniques que permeten processar grans quantitats de dades (el big data), avui estem en disposició de mesurar l’evolució de l’economia amb dades d’alta freqüència i amb un nivell de granularitat sorprenent. En altres paraules, comptem amb informació de gran qualitat, gairebé instantània, que ens permet observar i predir la marxa de l’economia amb una precisió inaudita fins ara.

La contribució de CaixaBank Research a aquesta revolució és el portal d’Economia en Temps Real, una aposta pionera a Espanya que té com a objectiu monitorar l’evolució de l’economia a través de diferents indicadors construïts amb dades internes de CaixaBank, processades mitjançant tècniques de big data. De moment, ens hem centrat en cinc àmbits: el consum, l’habitatge, el turisme, els salaris i la desigualtat.