Qui som?

La Societat Catalana d’Economia és una societat acadèmica creada per fomentar l’estudi i la recerca en l’àmbit de l’economia i procurar-ne la seva difusió al llarg del territori de llengua i cultura catalanes. La Societat és adscrita a la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, i es finança a través de les seves aportacions, així com de les que fan els socis i les sòcies.

Quins són els nostres objectius?

 • Col·laborar amb l’IEC en la promoció de la investigació científica.
 • Servir de fòrum acadèmic on les persones economistes catalanes, les associades i les invitades puguin exposar i debatre tots els temes relatius a la ciència econòmica que siguin de l’interès de la Societat.
 • Agrupar les persones economistes dels Països Catalans que treballen en l’estudi i la recerca de l’economia, en qualsevol de les branques de la ciència econòmica.
 • Establir contactes i estudiar fórmules adients de participació amb altres associacions acadèmiques d’economistes de fora de Catalunya.
 • Vetllar perquè els seus membres gaudeixin de la llibertat, la independència, la garantia i la consideració degudes a l’hora d’exposar i debatre els seus treballs.
 • Organitzar activitats acadèmiques de dissertació, de caràcter obert i fins i tot de caràcter interdisciplinari.

Què fem?
Les activitats que realitzem són, entre d’altres, les següents:

 • Actes acadèmics:
  • Sessions magistrals: Generalment amb motiu del Ple anual.
  • Dissertacions periòdiques: Presentació metòdica d’un tema a càrrec de personal investigador.
  • Sessions obertes: Dirigides a les persones associades i al públic en general, en particular a economistes i estudiants que no són membres de la Societat.
  • Sessions conjuntes: Realitzades entre la Societat i altres filials o seccions de l’IEC o altres institucions acadèmiques, sobre temes interdisciplinaris.
  • Seminaris de professorat, debats i reunions internacionals.
 • Ple anual: es fa amb motiu de la celebració de la Junta General anual.
 • Publicacions:
  • La memòria de la Societat: Publicació anual amb els actes acadèmics realitzats, els estats financers, la relació de socis i sòcies, entre d’altres.
  • Altres publicacions: Butlletins, documents de treball, tesis, etc.
 • Premis: la Societat realitza convocatòries de premis per a treballs d’estudi, recerca i divulgació de temes econòmics.

Grups de treball

 • Grup de Treball Sobre Economia Ecològica i Política Ambiental
 • Grup de Treball sobre Economia Marxista
 • Grup de Treball del blog 5cèntims.cat
 • Grup de Treball d’Economia Internacional
 • Grup de Treball de Pensament Econòmic
 • Grup de Treball d’Economia Crítica