Col·laboracions

La Societat Catalana d’Economia manté relacions amb les següents entitats:

IEAInternational Economic Association. Va ser fundada el 1950 com a organització no governamental, a instàncies del Departament de Ciències Socials de la UNESCO. Des de la seva creació ha mantingut relacions d’informació i consultives amb la UNESCO i és des de 1973 membre federat del Consell Internacional de Ciències Socials. El seu objectiu és el de promoure contactes personals i comprensió mútua entre economistes de diferents parts del món mitjançant l’organització de reunions científiques, programes comuns d’investigació i publicacions de caràcter internacional sobre problemes d’importància actual. La Societat Catalana d’Economia està afiliada a la IEA.

 

wea-logoAssociació Mundial d’Economia (WEA) Va ser fundada el 16 de maig de 2011. Cobreix un buit en la comunitat internacional d’economistes: l’absència d’una associació professional veritablement internacional, inclusiva i plural. El WEA també acull, com a membres, els no economistes interessats en l’economia i la seva relació amb el seu propi camp d’interès. La Societat Catalana d’Economia està afiliada a la WEA.

 

Comissió

La Societat Catalana d’Economia és reconeguda per la Comissió Europea com a institució adscrita al grup de diàleg de la Direcció General de Comerç amb la societat civil sobre assumptes de política comercial internacional de la Unió Europea.

 

 

AEAL’ Anuari de la Societat Catalana d’Economia és l’única publicació catalana ressenyada regularment en els índexs de publicacions del Journal of Economic Literature, de l’American Economic Association (EUA).

 

ERDICLa Societat Catalana d’Economia està indexada a l’EDIRC, una iniciativa de Christian Zimmermann, del Departament d’Investigacions Econòmiques del Banc de la Reserva Federal de St. Louis. Indexa totes les institucions econòmiques presents a Internet i actualment apareixen 14.834 institucions de 232 països i territoris. S’inclouen els centres i instituts de recerca dels departaments d’economia de les universitats, així com els ministeris de finances, oficines d’estadística, bancs centrals, centres de reflexió i altres institucions sense ànim de lucre on treballen principalment economistes.

 

  És un blog creat el 2021 al si de la Societat Catalana d’Economia (SCE) i que està gestionat per la Comissió del Blog d’Economia Catalana de la SCE. El seu objectiu és estimular, difondre i apropar el debat econòmic actual a la ciutadania i als actors institucionals i polítics. 5centims.cat vol esdevenir un pont entre el món de la recerca acadèmica dels economistes i les inquietuds de la societat catalana.