Premi Taula de Canvi

Premi biennal ofert a un investigador o investigadora de menys de cinquanta anys vinculat a una universitat o centre de recerca del domini lingüístic català, en reconeixement de la seva contribució científica en qualsevol dels àmbits de l’economia.
Poden proposar candidatures al premi les institucions de caràcter públic o privat vinculades a la recerca econòmica, un o més socis de la Societat Catalana d’Economia (SCE), així com el comitè de nominacions establert per la Junta de Govern de la SCE. El jurat serà format per investigadors de reconeguda vàlua triats per la Junta de Govern de la SCE. La dotació del premi és de cinc mil euros (5.000 €) i una peça artística commemorativa.

Termini de presentació de candidatures obert!

Les candidatures s’han d’enviar per correu electrònic a l’atenció del Comitè de Nominacions del Premi Taula de Canvi de la SCE (sce@iec.cat) i han d’anar acompanyades d’una breu justificació dels mèrits de la persona candidata, així com d’un currículum actualitzat.

Termini d’admissió de candidatures: 30 de setembre de 2023, a les 23.59 hores

Vols saber-ne més?

Consulta les bases de la primera convocatòria del Premi Taula de Canvi de la Societat Catalana d’Economia.

Quin han estat els anteriors guardonats?

Guardonats