Juntes anteriors

Junta del curs 2021-2022

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Joaquim Perramón Ayza
Secretari: Xavier Farriols i Solà
Vocals: Ada Ferrer Carbonell
Jordi Galí
Dolors Berga
Elisabet Viladecans
Josep Franch
Jordi Caballé
Delegats:
de l’IEC:

Andreu Mas-Colell

a Madrid: Josep M. Nus i Badia
a Suïssa: Xavier Castañer

 


Junta del curs 2019-2020

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Ada Ferrer Carbonell
Joaquim Perramon Ayza
Jaume Padrós i Enamorado
Xavier Farriols i Solà
Jordi Galí i Garreta
Delegats:
de l’IEC:

Andreu Mas-Colell

a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2018-2019

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré

Jordi Galí Garreta

Jaume Padrós Enamorado

Joaquim Perramon Ayza

Xavier Farriols

Delegats:
de l’IEC:

Andreu Mas-Colell

a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2017-2018

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré

Jordi Galí Garreta (a partir del 18.1.2018)

Jaume Padrós Enamorado

Elisenda Paluzie Hernández (a partir del 23.10.2017 fins al 10.12.2018)

Joaquim Perramon Ayza

Àngels Roqueta Rodríguez (fins al 23.10.2017)

Josep Maria Surís Jordà (fins al 23.10.2017)

Delegats:
de l’IEC:

Jordi Galí Garreta (fins al 18.1.2018)

Andreu Mas-Colell (a partir del 18.1.2018)

a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2016-2017

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Joaquim Perramon Ayza
Jaume Padrós i Enamorado
Àngels Roqueta Rodríguez
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:
de l’IEC: Jordi Galí i Garreta
a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2015-2016

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tesorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2014-2015

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats:
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech
a Madrid: Josep M. Nus i Badia

Junta del curs 2013-2014

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Lourdes Beneria i Farré
Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats i corresponents
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2012-2013

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Joan Ramon Rovira i Homs
Tresorer: Humbert Sanz i García
Secretari: Antoni Montserrat i Solé
Vocals: Alexandre Checchi i Lang
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Josep Maria Surís i Jordà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Londres: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2010-2011

President: Eduard Arruga i Valeri
Vicepresident: Guillem López Casanovas
Secretari: Xavier Cuadras Morató
Tresorer: Humbert Sanz i García
Vocals: Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2009-2010

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Joan Elias Boada
Secretari: Josep M. Surís
Tresorer: Eduard Arruga i Valeri
Vocals: Humbert Sanz i Garcia
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2008-2009

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Joan Elias i Boada
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2007-2008

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart Llibre
Àngels Roqueta Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodon
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2006-2007

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Àngels Roqueta i Rodríguez
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2005-2006

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Eduard Arruga i Valeri
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
Ernest Sena i Calabuig
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2004-2005

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Joan Elias i Boada
Pere Lleonart i Llibre
Roldan Martínez i López
M. Antònia Tarrazón i Rodón
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2003-2004

President: Pere Puig Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2002-2003

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2001-2002

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Eduard Arruga i Valeri
Josep M. Carrau i Ramon
Àngels Roqueta i Rodríguez
Roldan Martínez i López
Josep Lluís Raymond Barà
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 2000-2001

President: Pere Puig i Bastard
Vicepresident: Artur Saurí del Río
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Josep Lluís Raymond Barà
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta de l’any 2000

President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep M. Carrau i Ramon
Jordi Goula i Surinyach
Roldan Martínez i López
Jordi Pascual i Escutia
Àngels Roqueta i Rodríguez
Delegats
Brusel·les: Víctor Pou i Serradell
Madrid: Josep M. Nus i Badia
de l’IEC: Joaquim Muns i Albuixech

Junta del curs 1998-1999
President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Lluís Comas i Aràjol
Jordi Goula i Surinyach
Jordi Pascual i Escutia
Àngels Roqueta i Rodríguez
Josep M. Solà i Franquesa
Delegats
Brusel·les:
Madrid:
de l’IEC:
Víctor Pou i Serradell
Josep M. Nus i Badia
Joaquim Muns i Albuixech
Junta de l’any 1997
President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Lluís Comas i Aràjol
Jordi Goula i Surinyach
Jordi Pascual i Escutia
Àngels Roqueta i Rodríguez
Josep M. Solà i Franquesa
Delegats
Brusel·les:
Madrid:
de l’IEC:
Víctor Pou i Serradell
Josep M. Nus i Badia
Joaquim Muns i Albuixech

Junta de l’any 1996
President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Lluís Comas i Aràjol
J. A. García-Duran de Lara
Jordi Pascual i Escutia
Josep M. Solà i Franquesa
Josep M. Vegara i Carrió
Delegat
de l’IEC:
Joaquim Muns i Albuixech
Junta del curs 1994-1995
President: Josep Jané i Solà
Vicepresident: Pere Puig i Bastard
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: J. A. García-Duran de Lara
Jaume Padrós i Enamorado
Jordi Pascual i Escutia
Josep M. Solà i Franquesa
Josep M. Vegara i Carrió
Delegat
de l’IEC:
Lluís Figa i Faura

Junta del curs 1992-1993
President: Joaquim Muns i Albuixech
Vicepresident: Josep Jané i Solà
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Pere Ganigué i Casanova
J. A. García-Duran de Lara
Jaume Padrós i Enamorado
Pere Puig i Bastard
Josep M. Solà i Franquesa
Delegat
de l’IEC:
Lluís Figa i Faura
Junta del cursos 1990-1992
President: Joaquim Muns i Albuixech
Vicepresident: Josep Jané i Solà
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Pere Ganigué i Casanova
Anton Gasol i Magriñà
Pere Puig i Bastard
Jaume Terribes i Alamejo
Juan Trullén i Thomàs
Delegat
de l’IEC:
Carles A. Gasòliba i Böhm

Junta del cursos 1987-1989
President: Joaquim Muns i Albuixech
Vicepresident: Antoni Serra i Ramoneda
Secretari: Josep C. Vergés i Vallès
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Pere Ganigué i Casanova
Anton Gasol i Magriñà
Alexandré Pedrós i Abelló
Pere Puig i Bastard
Juan Trullén i Thomàs
Delegat
de l’IEC:
Carles A. Gasòliba i Böhm
Junta del cursos 1985-1987
President: Antoni Serra i Ramoneda
Vicepresident: Joaquim Muns i Albuixech
Secretari: Carles Camps i Garcia
Tresorer: Humbert Sanz i Garcia
Vocals: Josep Arqué i Carrré
Josep Piqué i Camps
Ricard Seix i Creus
Josep C. Vergés i Vallès
Col·laborador:
Delegat
de l’IEC:
Pere Ganigué i Casanova
Lluís Figa i Faura

Junta del cursos 1983-1985
President: Josep M. Muntaner i Pascual
Secretari: Francesc Homs i Ferret
Tresorer: Carles Camps i Garcia
Vocal d’administració: Humbert Sanz i Garcia
Vocal d’informació: Ricard Seix i Creus
Vocal de Promoció: Josep Arqué i Carré
Vocal de publicacions: Josep C. Vergés i Vallès
Delegat
de l’IEC:
Ramon Faus i Esteve
Junta del curs 1982-1983
President: Josep M. Muntaner i Pascual
Secretari: Joan Ignasi Puigdollers i Noblom
Secretari adjunt: Francesc Homs i Ferret
Tresorer: Carles Camps i Garcia
Vocal d’administració: Humbert Sanz i Garcia
Vocal d’informació: Ricard Seix i Creus
Vocal de Promoció: Josep Arqué i Carré
Vocal de publicacions: Alexandre Checchi i Lang
Vocal de Relacions Exteriors: Josep C. Vergés i Vallès
Delegat
de l’IEC:
Ramon Faus i Esteve

Junta dels cursos 1980-1982
President: Josep M. Muntaner i Pascual
Secretari: Carles Gasòliba i Böhm
Tresorer: Carles Camps i Garcia
Vocal d’administració: Humbert Sanz i Garcia
Vocal d’informació: Francesc Homs i Ferret
Vocal de Promoció: Joan Molina i Vivas
Vocal adjunt de promoció: Josep Arqué i Carré
Vocal de publicacions: Alexandre Checchi i Lang
Vocal de Relacions Exteriors: Frederic Ribas i Massana
Delegat
de l’IEC:
Ramon Faus i Esteve
Junta del 1979
President: Josep M. Muntaner i Pascual
Secretari: Carles Gasòliba i Böhm
Tresorer: Carles Camps i Garcia
Vocal d’administració: Humbert Sanz i Garcia
Vocal d’informació: Francesc Homs i Ferret
Vocal de Promoció: Joan Molina i Vivas
Vocal de publicacions: Alexandre Checchi i Lang
Vocal de Relacions Exteriors: Frederic Ribas i Massana