L’Anuari de la Societat Catalana d’ Economia publica les conferències, debats i seminaris que organitza la Societat, i també els lliuraments dels Premis que aquesta atorga: Premi Catalunya d’Economia i Premi Societat Catalana d’Economia, que s’alternen anualment, així com ressenya tots els demés actes i dades (reunions de la Junta general, relació de socis i sòcies, etc.) de la Societat..
Cada article porta un abstrac en anglès, perquè és l’única publicació catalana ressenyada regularment en els índexs de publicacions de la American Economic Association.
El primer volum es va publicar l’any 1979. Se n’han publicat ja 18 volums, que inclouen més de 320 articles, de 210 autors, en 13 camps de l’ economia.
Els Anuaris de la Societat Catalana d’ Economia es poden consultar al Portal de publicacions de l’IEC.
Anuari de la Societat Catalana d’Economia, 25 (2021)
Anuari de la Societat Catalana d’Economia, 24 (2020)
Anuari de la Societat Catalana d’Economia, 23 (2020)
Anuari de la Societat Catalana d’Economia, 22 (2016)
Anuari de la Societat Catalana d’ Economia, 21 (2015)