El professor Alberto Martín va obtenir el seu doctorat a la Universitat de Columbia l’any 2005. Actualment és investigador sènior del Centre de Recerca en Economia Internacional (CREI), catedràtic a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i professor d’investigació a la Barcelona School of Economics (BSE). Ha ocupat càrrecs al Banc Central Europeu, al Fons Monetari Internacional i al Ministeri d’Economia argentí. Per al seu treball, ha estat guardonat amb la beca Lamfalussy del Banc Central Europeu i tres beques d’investigació del Consell Europeu de Recerca. És un investigador de gran prestigi internacional amb treballs de gran impacte acadèmic i rellevància pràctica.

A la segona meitat dels anys 2000 el professor Martin va desenvolupar una teoria que emfatitza el paper dels mercats secundaris en la sostenibilitat del deute sobirà. Aquest exercici, inicialment teòric, va resultar crucial per a entendre la crisi del deute a Europa de 2010-2012. D’acord amb la seva teoria, el deute de països com Espanya, Itàlia, Portugal i Irlanda va ser recomprat per institucions financeres d’aquests països, reduint la probabilitat d’impagaments i enfortint aquestes economies. El professor Martin va posar en pràctica aquesta recerca durant una estada de dos anys al Fons Monetari Internacional, on va servir com a membre d’un grup de treball sobre la reestructuració del deute sobirà.

El professor Martin també va desenvolupar a finals dels anys 2000 i principis del 2010 una nova teoria de bombolles especulatives, que detalla els mecanismes mitjançant els quals aquests fenòmens generen cicles econòmics reals. Un aspecte innovador del seu treball és la demostració que aquests cicles no són necessàriament el resultat del comportament irracional dels mercats. Els seus models han ajudat a entendre el paper de les polítiques fiscals i monetàries en la gestió de les bombolles especulatives. El professor Martin va utilitzar els resultats de la seva recerca durant una estada de dos anys al Banc Central Europeu on va participar en l’elaboració de l’estratègia de política monetària i financera del Banc.

Més enllà d’aquestes contribucions, el professor Martin ha estudiat temes d’economia internacional i macroeconomia tan variats i rellevants com el disseny d’acords de comerç internacional, el càlcul de multiplicadors fiscals o l’anàlisi dels efectes de les institucions europees sobre el nivell de la despesa pública.

El Jurat del Premi Taula de Canvi d’enguany ha estat compost per: Andreu Mas-Colell (president), Pol Antràs, Inés Macho-Stadler, Marta Reynal-Querol, Jaume Ventura i  Xavier Vives. Joaquim Perramon, secretari-tresorer de la Societat Catalana d’Economia (SCE) va actuar com a secretari sense vot.

L’acte de lliurament del Premi es portarà a terme durant el primer trimestre de 2024.