Grup de Treball d’Economia Ecològica i Política Ambiental

President: Jordi Roca Jusmet​, doctor en economia per la UAB i catedràtic d’economia de la UB.

Coordinador: Xavier Farriols Solà, doctor en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona.

La situació d’emergència climàtica en la què ens trobem condicionarà el nostre futur. És per aquest motiu que la Societat Catalana d’Economia, a través d’aquest grup de treball, estarà atenta a la transició ecològica i a la política econòmica ambiental, amb l’objectiu de reflexionar i estudiar aquest fenomen, de manera àmplia i oberta, donant cabuda a totes les aportacions que contribueixin a millorar el coneixement global.

La participació en aquest grup és oberta i es convida als socis a unir-se, amb el convenciment que serà un nucli de debat fructífer i d’enriquiment personal.

El Grup de treball sobre economia ecològica i política ambiental es va crear el 29 de març de 2021.

Activitats d’interès del Grup