Ja està disponible la segona edició del Diccionari d’economistes catalans. Editat per la Societat Catalana d’Economia, els continguts d’aquesta obra es poden consultar en format PDF i properament mitjançant un enllaç a Google Books al 100% de visualització. Té un preu de venda al públic de 30,00€. Ja es pot visualitzar a través del següent enllaç: Diccionari d’economistes catalans. 2a edició

Sobre el Diccionari d’economistes catalans

El propòsit d’aquesta obra és donar a conèixer la continuïtat dels estudis i els treballs relacionats amb l’economia — en sentit ample — als països de llengua i cultura catalanes al llarg del temps. No tenim un propòsit d’exhaustivitat. D’economia també n’han parlat i escrit molts autors, provinents o especialistes en altres camps del saber, però que han tractat de la nostra ciència perquè l’economia és al centre de les preocupacions humanes. Els 341 autors ressenyats s’han ordenat alfabèticament i tenen en comú haver tractat i escrit d’economia —en sentit ample— en diverses etapes de la nostra història col·lectiva. Des del punt de vista geogràfic, considerem catalans a tots aquells que han nascut o han treballat (durant un temps adequat) en terres del nostre comú patrimoni lingüístic i cultural. Des del punt de vista temporal, la limitació és cap endavant, no enrere. No ens veiem en cor de tractar autors vius, que coneixem. No ens podríem permetre tractar-ne alguns i oblidar-ne altres, alguns en la maduresa intel·lectual, altres encara començant. Potser còmodament, hem agafat només economistes amb l’obra ja complida. Tractem els autors segons la importància que els donem, sempre mirant d’evitar la mirada subjectiva. Bé en breus ressenyes bio-bibliogràfiques, bé en un tractament estàndard quant a l’extensió, bé —en pocs casos— amb articles monogràfics més extensos per als autors que es poden considerar centrals. En tot cas, sempre hem procurat respectar el tractament que cada redactor fa de l’autor ressenyat, sense més esmenes que les derivades d’una presentació suficientment homogènia.