El passat 29 de setembre vàrem inaugurar el curs 2022-2023 amb la conferència “Per uns serveis financers amb menor asimetria informativa“ a càrrec de Josep Soler Albertí, director general de l’Institut d’Estudis Financers. Al llarg de la conferència el ponent va posar de manifest les ineficiències del sector financer, els dèficits de coneixement i els diferents debats de tipus intern i de transparència que són urgents d’abordar per millorar la reputació de les entitats del sector.

“Tràgiques ineficiències i, per tant, sobre costos a conseqüència de la manca de transparència dels biaixos cognitius i emocionals”, destaca Albertí.

Aquesta manca de transparència ha conduït, entre d’altres, a una major atenció i preocupació cap a l’oferta en detriment de la demanda en els mercats financers.

Albertí és llicenciat en economia (UB), llicenciat en empresarials i MBA (ESADE), director general IEF (fins octubre 2022). També és delegat executiu EFPA Espanya, fundador, expresident i membre del Board europeu d’EFPA, assessor Financer, conseller independent de diverses societats financeres, empresari i consultor. Ha estat col·laborador de les administracions catalana, europea i nord-americana

La trajectòria de l’Institut d’Estudis Financers, des de la seva fundació el 1990, ha cercat posar a disposició de les entitats, professionals i usuaris del sector el coneixement financer pràctic més avançat, i promoure iniciatives per posar en valor i millorar qualitativament les finances a Catalunya però amb perspectives de presència a la resta d’Espanya i a Europa. Aquesta trajectòria ha coincidit amb la del seu director general des de la creació de l’IEF que ha estat amplificada amb altres iniciatives paral·leles com EFEC, EFPA, CRES.

Si  no vas poder assistir a la conferència, o vols reviure-la, ara pots fer-ho: