Guardonats


Any      Obra premiada Autors
2019 «El Banc de Barcelona 1874-1920: decadència i fallida» Yolanda Blasco-Martel i Carles Sudrià i Triay

2017 «Polítiques públiques i investigació econòmica» José Garcia Moltalvo

2015 «Podem! Les claus de la viabilitat econòmica de la Catalunya independent» Elisenda Paluzie

2011 «Espanya, capital París» Germà Bel

2009 «Markets and linguistic diversity»(Síntesi en català) Ramon Caminal

2007 «La situació de la innovació a Catalunya» Isabel Busom, Inés Macho, Walter Garcia-Fontes, Rosella Nicolini, Lionel Artige i Xavier Martinez Giralt

2005 «Estratègies de les Àrees metropolitanes europees davant de l’ampliació de la Unió Europea» Xavier Vives i Lluís Torrens

2003 «Història del creixement econòmic a Mallorca 1700-2000» Carles Manera Erbina

2001 «El paper de les exportacions vitícoles en la configuració de les relacions exteriors de l’economia catalana 1672-1869» Francesc Valls Junyent

1999 «Cap un nou model d’elecció discreta en les bases del mètode del cost de viatge. Aplicació als espais naturals protegits de l’Illa de Mallorca» Antoni Riera

1997 «Capitalització i creixement de l’economia catalana (1955-1995» Ernest Reig

1995 «Transformacions agrícoles i canvi social a la Catalunya rural. El cas de la comarca d’Osona» Santi Ponce

1994 «Estimació de la renda familiar disponible per càpita de Barcelona, els seus districtes i els 27 municipis de la CMB i el PIB de la ciutat de Barcelona 1993 i previsions per a 1994» Josep Oliver

1993 «La metodologia cost benefici: Una aplicació a les Rondes de Barcelona» Pere Riera

1992 «A Distinctive industrialization, cotton in Barcelona 1728-1832» James Thomson

1991 «El potencial del sistema de ciutats de Catalunya, i les potencialitats dels centres industrials de tercer nivell» Pere Lleonart