Guardonats

Any      Obra premiada Autors

2018 «Tarifació d’assegurances amb múltiples garanties correlacionades»
Lluís Bermúdez Morata i Dimitris Karlis

2014 «Noves mesures del risc a efectes de solvència a les companyies d’assegurances» Jaume Bellés

2011 «Sistemes d’atenció de llarga durada per a la cobertura i el finançament de les situacions de dependència. assegurança privada i hipoteca inversa» Daniel Blay Berrueta

2008 «Mètodes economètrics per la valoració qualitativa i quantitativa del dany corporal a l’assegurança de l’automòbil» Miguel Santolino

2005 «Reflections on Gains and Losses; Experimental Evidence on Risk Aversion and Attraction; Do the Wealthy Risk More Money? Does Risk Aversion or Attraction Depend on Income?»Aquesta obra està publicada en el volum 5 de la col·lecció Quaderns de recerca que edita la Societat. Antoni Bosch i Domènech i Joaquim Silvestre i Benach

2002 «Detecció del frau en l’assegurança de l’automòbil» Aquesta obra està publicada en el volum 4 de la col·lecció Quaderns de recerca que edita la Societat. Montserrat Guillen i
Mercedes Ayuso

1999 «L’assegurança de crèdit. Especial referència a la delimitació de risc» Ramon Morral Soldevila

1981 «Els clubs de protecció i indemnització en el camp de l’assegurança marítima» Maria Concepción Hill Prados

1978 «Vocabulari català d’assegurances» Osvald Cardona

1974 «Assegurances i canvis marítims medievals a Barcelona» Arcadi García Sanz i
Maria Teresa Ferré i Mallol